top of page

Allogg AB säljer olika typer av trafikmätningsutrustningar med tillhörande analysprogramvara.

Vi erbjuder även tillbehör, reservdelar, service och utbildning.

 VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Ladda hem aktuell information genom att klicka på PDF-dokumenten.

METOR 3000

Portabel trafikanalysator.

 

 

 

METOR 4000
Fast mätstation för trafikstatistik

och realtidsinformation.

METOR 2020 LIGHT

Fast mätstation för två körfält

 

SERVICE, SUPPORT OCH TILLBEHÖR

ANALYSPROGRAMVARA METOR 3000

Kontakta Petter Kappel på telefon 0705-810 559 för tillgång till programvaran och frågor kring installationen.

Allogg AB

Box 43 • 647 21 Mariefred 

Besöks- & leveransadress: Gesta Gård 645 94 Strängnäs

Tel: 0152 100 31 

Email: all@allogg.se • www.allogg.se

bottom of page