Allogg  AB

Box 43 • 647 21 Mariefred 

Besöks- & leveransadress: Gesta Gård 645 94 Strängnäs

Tel: 0152 100 31 

Email: all@allogg.se • www.allogg.se

Allogg  AB

P.O.Box 43 • SE 647 21 Mariefred • Sweden 

Tel: +46 152 100 31 

Email: all@allogg.se • www.allogg.se